Skip to main content

Tarieven

Gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo)

In bepaalde gevallen kunnen wij je bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook bekend als “pro deo”). Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, betaal je een eigen bijdrage en wordt een gedeelte van de advocaatkosten vergoed door de overheid.

Meer informatie over de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand kun je vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand:

https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/

Bijzondere bijstand

Sommige gemeenten vergoeden via de regeling bijzondere bijstand de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en het griffierecht. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem dan even contact op met de afdeling sociale zaken van jouw gemeente.

Rechtsbijstandverzekering 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat een rechtsbijstandverzekering de advocaat- en rechtbankkosten dekt; controleer hiervoor jouw polisvoorwaarden.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie die gesteund wordt door de overheid. Het Juridisch Loket verwijst je, indien nodig, naar een advocaat. Je krijgt in dat geval korting op de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage.

Advocaatkosten

Als je niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of voor dekking via een rechtsbijstandverzekering, word je door onze advocaten bijgestaan op basis van een uurtarief.

Ons uurtarief is € 225,- exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Wij rekenen alleen de inhoudelijke werktijd door en streven altijd naar een zo efficiënt mogelijke verdeling van kennis en werkzaamheden. Onze facturen worden altijd voorzien van een urenspecificatie en een duidelijke omschrijving, zodat er geen onverklaarbare kosten op staan. Mocht er toch een keer iets onduidelijk zijn, neem dan even contact met ons op.

Sommige zaken lenen zich voor een vaste prijsafspraak, een zogenaamde fixed fee. Wij zullen deze mogelijkheid dan met je bespreken.

Rechtbankkosten

Als je procedeert bij de rechtbank, ben je aan de rechtbank griffierecht verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aard van de procedure, het financiële belang van de zaak en de vraag of je voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Meer informatie over het griffierecht kun je vinden op de website van de Rechtspraak:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

Vragen?

Heb je vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand of over onze uurtarieven, neem dan gerust contact met ons op.