Skip to main content

Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

 • echtscheiding
 • verbreking samenleving
 • omgang
 • gezag
 • erkenning / ontkenning
 • (herberekening) alimentatie
 • vaderschapsactie

Ondertoezichtstelling

 • verweer namens ouder / belanghebbende

Uithuisplaatsing

 • verweer namens ouder / belanghebbende

Arbeidsrecht

 • ontslag (op staande voet)
 • arbeidsovereenkomst
 • vaststellingsovereenkomst
 • loonvordering
 • loonsanctie
 • ziekte / arbeidsongeschiktheid

Strafrecht

 • verdediging verdachte

Incasso

 • onbetaalde factuur / vordering incasseren

Algemeen verbintenissenrecht

 • consumentenkoop
 • onrechtmatige daad
 • wanprestatie / verborgen gebreken
 • beslag
 • algemene voorwaarden
 • contactverbod

Moet jij je intervisiepunten nog halen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.