Skip to main content

Privacyverklaring

Smeulders & Simons Advocaten gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle persoonsgegevens die zij verwerkt, waaronder die van haar cliënten, relaties, medewerkers en bezoekers van haar website en sociale media-accounts. Wij zorgen ervoor dat informatie die u ons vertrouwelijk verschaft, ook vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken alle persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn particuliere cliënten en relaties, contactpersonen bij zakelijke cliënten en relaties, medewerkers, of contactpersonen bij onze eigen zakelijke dienstverleners.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:
• om uitvoering te kunnen geven aan gesloten overeenkomsten, zoals opdrachten tot het geven van juridisch advies of het voeren van een gerechtelijke procedure,
• voor zover dat nodig is om dergelijke overeenkomsten tot stand te brengen,
• omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en potentiële cliënten en relaties; denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzoek om onze dienstverlening te evalueren en aan het toezenden van nieuwsbrieven of informatie over onze huidige en toekomstige diensten, evenementen of producten waarvan wij denken dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn,
• en in een voorkomend geval omdat we dat wettelijk verplicht zijn.

Indien nodig, kunnen wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Soorten gegevens

Alleen indien dit in overeenstemming is met de bovenstaande doelen en gronden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u ons via e-mail, telefoon of website benadert of wanneer u met ons een overeenkomst aangaat. Deze informatie kan onder andere bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer(s) en andere persoonsgegevens die benodigd zijn in verband met de bovenstaande doelen en gronden. U kunt van ons verwachten dat wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is. Daarnaast houden wij de bezoekgegevens van onze website en social media bij. Ook kan het voorkomen dat wij zelf persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld als dat nodig is bij het uitvoeren van een overeenkomst of het organiseren van een evenement. Dit zijn dan telkens persoonsgegevens die door u als betrokkene zelf vrijwillig beschikbaar zijn gesteld, bijvoorbeeld online.

Beveiliging

Smeulders & Simons Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons toegang hebben tot deze gegevens zijn – op basis van de voor hen geldende gedrags­- en beroepsregels en/of op basis van een contractueel beding – verplicht tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door ons verwerkte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Bovendien leggen wij gelijkwaardige verplichtingen op het gebied van beveiliging op aan door ons ingeschakelde verwerkers.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na afronding van een overeenkomst, worden de persoonsgegevens die enkel in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog na-contact plaats kan gaan vinden.

Website

Wij maken op onze website gebruik van functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander device. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld bij het onthouden van voorkeursinstellingen.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Hierdoor ontkomen wij er niet aan dat bepaalde (digitale) persoonsgegevens, zoals IP-adressen van websitebezoekers, kunnen worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Europees-Amerikaanse Privacy­Shield-certificering en heeft verklaard te voldoen aan de principes van het Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Wij maken gebruik van social media als Facebook en LinkedIn. Indien wij persoonsgegevens op onze social media-accounts plaatsen, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op onze sociale media-accounts plaatsen hebben wij geen directe invloed en daarvoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op onze social media-accounts ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact met ons op. Gegevens die u zelf publiceert op een van de social media-accounts van Smeulders & Simons Advocaten kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-providers. Dit spreekt voor zich, maar wij vinden het toch goed u hier nog eens op te wijzen.

Websites van derden

In onze digitale uitingen (zoals onze website, social media-accounts en nieuwsbrief) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Wij kunnen niet instaan voor hoe die partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door Smeulders & Simons Advocaten en/of door ons ingeschakelde verwerkers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend als dit voor een van de hiervoor omschreven doeleinden nodig is, doorgegeven aan derden. Voor de behandeling van uw zaak kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens te delen met een gerechtelijke instantie, wederpartij, overheidsinstantie en/of (andere) deskundige of adviseur. Ook kan het zo zijn dat wij een andere professionele partij inschakelen of diensten laten uitvoeren in het kader waarvan persoonsgegevens doorgegeven worden, zoals voor:
• documenten- en dossierbeheer
• financiële administratie en verslaglegging
• salarisadministratie
• verzuimbegeleiding
• pensioenvoorzieningen
• (personeels)verzekeringen
• ICT en dienstverlening daar omheen
• faciliteren van websites en sociale media-accounts

Uw rechten als betrokkene

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging bij ons indienen. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u per e­-mail bezwaar maken en/of verzoeken om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U dient uw verzoek of bezwaar te richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij behandelen uw verzoek of bezwaar in overstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij reageren binnen een maand, tenzij uw verzoek zodanig complex is dat dit niet binnen deze termijn is te realiseren. In onze reactie leggen wij zo helder mogelijk uit waarom wij wel of niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt bij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Vragen?

Heb je vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand of over onze uurtarieven, neem dan gerust contact met ons op.