Skip to main content

Over Diane Smeulders-Martens

Na mijn afstuderen aan de (toen nog) Universiteit van Tilburg in 2007 ben ik een korte periode werkzaam geweest bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Ik kwam er echter al snel achter dat hier mijn hart niet ligt, zodat ik de overstap heb gemaakt naar de advocatuur. In 2009 ben ik beëdigd.

Nadat ik een tijdje een algemene praktijk heb gevoerd, ben ik mij in 2013 gaan toeleggen op het personen- en familierecht. Nog altijd is dit het rechtsgebied dat het beste bij mij past en waar ik met veel plezier mijn werk in doe. Ik behandel echtscheidingszaken, maar ook zaken die gaan over de verbreking van een samenleving, verdeling, omgang, gezag, alimentatie, erkenning en ontkenning van het vaderschap, ondertoezichtstelling en / of uithuisplaatsing. Dat betekent dat ik de hele dag met en voor mensen werk en juist dát maakt het voor mij zo interessant.

Mijn cliënten geven aan dat zij het waarderen dat naast de juridische kant ook de emotionele kant van een zaak aan de orde komt en dat een goede (juridische) aanpak gevonden wordt, die past bij de specifieke aard van de zaak en de persoonlijke belangen van de cliënt en zijn/haar kinderen. Het belang van de kinderen staat in een scheidingssituatie namelijk steeds meer voorop. Dat is niet alleen mijn overtuiging, maar inmiddels ook in wet- en regelgeving vastgelegd. Mede om die reden is het in mijn ogen belangrijk om de gevolgen van een scheiding zoveel mogelijk in overleg te regelen. Je blijft immers samen de ouders van de kinderen en afspraken die in overleg zijn gemaakt, hebben een groter draagvlak dan regels die (door de rechter) zijn opgelegd. Door te zoeken naar de balans tussen de individuele belangen van partijen en de belangen van de kinderen, wordt onnodige belasting van de kinderen zoveel mogelijk voorkomen en wordt de periode na de scheiding leefbaar gemaakt. Door mijn jarenlange ervaring kan ik snel de vinger op de zere plek leggen en u de mogelijkheden voor de oplossing van het geschil schetsen.

Mocht het toch niet mogelijk zijn om met jouw ex-partner afspraken te maken, dan kan ik je bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht
  - echtscheiding
  - verbreking samenleving
  - omgang
  - gezag
  - erkenning / ontkenning
  - (herberekening) alimentatie
  - vaderschapsactie
 • Ondertoezichtstelling
  - verweer namens ouder / belanghebbende
 • Uithuisplaatsing
  - verweer namens ouder / belanghebbende

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgende de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging de Jonge Balie Breda

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bij Smeulders & Simons Advocaten ben je van harte welkom voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Heb je een juridisch probleem of twijfel je of je juridische bijstand nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op!