Skip to main content

Intervisie

Intervisie voor advocaten is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten in een groep van 3 tot 10 advocaten. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een gespreksleider.

De bedoeling van het intervisiegesprek is niet om oplossingen aan te dragen of een oordeel te vellen, maar om vragen te stellen waardoor inzicht ontstaat bij degene die het dilemma heeft ingebracht. Ook de andere deelnemers kunnen hiervan leren.

Intervisie is dus een manier om kennis te delen over ons gezamenlijke beroep en onze werkwijze(n). Het biedt steun, bevordert de professionaliteit en zet aan tot persoonlijke groei.

Smeulders en Simons advocaten biedt gedurende het hele jaar intervisiebijeenkomsten aan voor advocaten. Daarmee kan worden voldaan aan de kwaliteitstoets eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten (8 uur per jaar). Diane is gecertificeerd en geregistreerd gespreksleider.

Moet jij je intervisiepunten nog halen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.